Je – li ti práce koníčkem a dokážeš ji spojit s dalšími svými koníčky, tvůj život bude vyřehtaný!