Tomáš je profesionál, který plní zadání dle požadavků a současně nabízí spoustu dalších variant, které se ovšem nesnaží člověku vnutit.